Projekt SWARM
5 maja 2015

Projekt swoją nazwę bierze od angielskiego słowa SWARM, co w tłumaczeniu na język polski oznacza rój. Ogólną koncepcją całego przedsięwzięcia jest stworzenie takiego roju, którego osobnikami byłyby roboty zdolne komunikować się między sobą i wykonywać zadane im zadania. Inspiracją dla projektu były mrówki i stąd też wywodzi się nazwa pojedynczego osobnika – AntBot, mrówkobot. Platformami robotniczymi (AntBotami) będzie zarządzać platforma […]