Projekt SWARM
5 maja 2015

Projekt swoją nazwę bierze od angielskiego słowa SWARM, co w tłumaczeniu na język polski oznacza rój. Ogólną koncepcją całego przedsięwzięcia jest stworzenie takiego roju, którego osobnikami byłyby roboty zdolne komunikować się między sobą i wykonywać zadane im zadania.

Inspiracją dla projektu były mrówki i stąd też wywodzi się nazwa pojedynczego osobnika – AntBot, mrówkobot. Platformami robotniczymi (AntBotami) będzie zarządzać platforma nadzorcza w postaci quadcoptera. Jak widać, system zarządzania jest wzorowany na komunikacji mrówek, gdzie królowa (quadcopter) wydaje polecenia robotnikom (AntBot).

Przewidywana wielkość pojedynczego modułu to 80×80 mm. Pozwala to zaliczyć je do kategorii minirobotów.

Więcej informacji na stronie projektu: Link

Dodaj komentarz